Konsorcjum składa się z trzech instytucji badawczych i jednego przedsiębiorstwa z sektora ŚMP, reprezentującego bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o optymalną realizację projektu. Konsorcjum składa się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów w następujących obszarach: przetwarzanie danych satelitarnych, klasyfikacja danych obrazowych, weryfikacja algorytmów teledetekcyjnych, a także gromadzenie, przetwarzanie i ułatwianie dostępu do danych i informacji o środowisku, a także promowania zastosowań danych przestrzennych i GIS (systemy informacji geograficznej). Ponadto zespół został stworzony tak, aby umożliwić prowadzenie analiz pod kątem społecznym, na tle zmian środowiskowych. Badania terenowe umożliwią połączenie wyników geoprzestrzennych z wywiadami społecznymi i lokalnymi realiami, podnosząc jakość wyników projektu. Konsorcjum jest odpowiednie do przeprowadzenia rozszerzonej analizy wzajemnych oddziaływań: środowisko - mieszkańcy obozu oraz do rozwoju internetowej platformy geoinformacyjnej, która pozwoli konsekwentnie wdrażać i stosować w praktyce wyniki uzyskane w projekcie.