NORCE - Norweskie Centrum Badawcze AS jest jednym z największych niezależnych instytutów badawczych w Norwegii. Łącznie ze spółkami zależnymi NORCE zatrudnia ponad 1000 pracowników, a obroty przekraczają 1,3 miliarda NOK. Największymi udziałowcami NORCE są uniwersytety w Bergen, Stavanger, Agder i Tromsø. Siedziba NORCE znajduje się w Bergen, ale działalność Centrum jest rozproszona po całej Norwegii.

NORCE prowadzi badania i wprowadza innowacje w dziedzinie energii, opieki zdrowotnej, klimatu, środowiska, społeczeństwa i technologii. Jako jeden z wiodących instytutów badawczych w Norwegii zajmujących się zarówno ICT, jak i obserwacją kuli Ziemskiej, zbudował wyjątkową bazę przekrojowej wiedzy specjalistycznej w tych dwóch obszarach. Dział obserwacji kuli ziemskiej NORCE składa się z ok. 20 naukowców (w większości wywodzących się z dawniej znanego Norut - Północny Instytut Badawczy) i skupia się głównie na przetwarzaniu danych radarowych i ich zastosowaniu. NORCE jest wiodącym instytutem zajmującym się opracowywaniem prototypowych systemów monitorowania SAR dla lasów, pokrycia terenu, pokrywy śnieżnej, wykrywania lawin, powodzi, lodu morskiego, oceanów i geozagrożeń. W 2001 roku NORCE (wówczas Norut) zostało powołane jako Specjalistyczne Wsparcie Laboratoryjne Europejskiej Agencji Kosmicznej podczas misji Envisat. Obecnie Instytut pełni taką samą rolę w misji Sentinel-1 Performance Center. NORCE uczestniczyło w wielu zakrojonych na szeroką skalę projektach wdrożeniowych. W ciągu ostatniej dekady instytut opracował obszerne ramy prototypowania w przetwarzaniu SAR, zwane GSAR, które są podstawą dla wielu zastosowań systemów monitorowania operacyjnego. Od 2009 roku Norut/NORCE jest mocno zaangażowane w projekty monitorowania pokrycia terenu w krajach tropikalnych (związane z REDD), w ramach UE FP7 i ESA oraz projektów bilateralnych, a także Globalnej Inicjatywy Obserwacji Lasów (GFOI). Dział nauk społecznych (NORCE Society) prowadzi badania nad aspektami kulturowymi i społecznymi. Badania te stanowią później podstawę do podejmowania decyzji przez polityków, władze i sektor biznesu w odniesieniu do kluczowych obszarów społecznych. Naukowcy z NORCE współpracowali z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Centrum Stosunków Międzykulturowych w Warszawie oraz NOVA, w ramach EEA Grants Poland w projekcie TRANSFAM Doing Families in a Transnational Context, finansowanym z norweskiego grantu, w ramach wyłonienia Core 2012 Polish Norwegian Research Cooperation, z nagrodami przyznanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2015-2018 naukowcy z NORCE Society śledzili rozwój wydarzeń wokół obozów dla uchodźców na Lesbos, analizując proces i relacje między różnymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w kryzys uchodźczy. Wymagało to zbudowania rozległych sieci z interesariuszami i uchodźcami, a także zorganizowania warsztatów ułatwiających współpracę wielu stron.

Jörg Haarpaintner

Starszy specjalista z 20-letnim doświadczeniem w zakresie teledetekcji (Google scholar i10-index: 14). Jego badania koncentrują się na zastosowaniu zobrazowań satelitarnych radarowych w monitorowaniu operacyjnym. Jörg rozpoczął swoją karierę naukową udając się na doktorat do Norweskiego Instytutu Polarnego, gdzie prowadził badania. Następnie pracował w krajowych agencjach, badających lodowce (USA i Norwegia). Obecnie koncentruje się na naziemnym zastosowaniu SAR, a w szczególności na monitorowaniu lasów, pokrycia terenu i zachodzących zmian, z dużym naciskiem na zrównoważony rozwój. Brał udział w kilku projektach dotyczących regionów tropikalnych w zakresie REDD (Reduce Emission of Deforestation and Forest Degradation) oraz w Global Forest Observation Initiative (GFOI). W powyższych porjektach zajmował się przetwarzaniem, analizą i świadczeniem usług SAR dla użytkowników w Afryce i Ameryce Południowej (projekty UE i ESA). Dzięki temu zdobył duże doświadczenie we współpracy z krajami rozwijającymi się. Jörg jest również członkiem Copernicus ROSE-L Mission Advisory Group oraz grupy roboczej Copernicus SAR Radiometric Enhanced Product, zarządzanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

Astrid Espergen

Eugene Guribye